Nye væggelus lokkemidler?

En af de største udfordringer i kampen mod væggelus er problemet med at sikre sig om der overhovedet er væggelus eller ej. Det er velkendt, at væggelusene gerne gemmer sig hvor der i forvejen sidder andre væggelus. Derfor er der gennem tiden gjort mange forsøg at identificere kemiske stoffer, der kan lokke væggelusene til en form for fælde, som vil gøre det lettere at få opdage væggelus.

Nu har canadiske forskere identificeret 5 kemiske stoffer (dimethyldisufid, dimethyltrisulfid, 2-hexenal, 2-octenal, 2-hexanon) som tilsammen virker tiltrækkende på væggelus, og et enkelt stof (histamin), som får væggelusene til at slå sig ned. Nogle af disse stoffer er velkendte væggelus duftstoffer. I feltafprøvninger har forskerne vist, at bølgepapsfælder med denne kombination af lokkemidler, tiltrækker og fastholder mange flere væggelus end bølgepapsfælder uden lokkemidler.

Efter sigende skulle canadierne nu være i fuld gang med at udvikle disse opdagelser til en såkaldt feromonfælde, som skulle gøre det lettere at finde aktive væggelusinfestationer og til at følge op på om behandlinger mod væggelus er tilstrækkeligt effektive. Man skal ikke forvente at denne type fælde kan bruges til direkte bekæmpelse af væggelus.

Der er dog flere aspekter som mangler at blive belyst. Det vigtigste er at vise over hvor store afstande væggelusene kan tiltrækkes. Hidtil har man gjort adskillige forsøg med lokkemiddelsfælder. De mest effektive af disse er CO2 fælder, som er effektive over ganske store afstande, men som kun fungerer over kortere tid, fordi CO2 kilden løber tør. Det er svært at forestille sig, at det nye lokkemiddel kan tiltrække væggelus over tilsvarende afstande afstande, dertil er væggelusenes orienteringsevne næppe tilstrækkelig god.

Det er dog under alle omstændigheder meget interessante resultater man her har opnået, og det kan bestemt godt vise sig at de kan udvikles til noget praktisk anvendeligt i kampen mod væggelus.

Kilde: Bed bug aggregation pheromone finally identified. Regine Gries, Robert Britton, Michael Holmes, Huimin Zhai, Jason Draper, Gerhard Gries. Angewandte Chemie. DOI: 10.1002/anie.201409890 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201409890/abstract

image_print

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.