Væggelus viden

Historisk udvikling
Medicinsk betydning
Ny viden
Andres erfaringer
Spørgsmål og svar

 

Historisk udvikling

Tilbage i tiden, før anden verdenskrig, var væggelus meget udbredte i hele verden, og også i Danmark. Alle mennesker kendte til dem og f.eks. var det i København lovpligtigt, at man skulle have en væggelusattest, før man kunne sælge sin lejlighed. Man vidste altså, at det kunne være et problem og tog sine forholdsregler, men man havde bare ikke særligt effektive bekæmpelsesmidler.
Først, da man omkring anden verdenskrig fik mulighed for at bruge DDT, skete der til gengæld noget. DDT var ekstremt effektivt og problemerne med væggelus forsvandt stort set i det meste af verden. Som bekendt fandt man senere ud af at DDT også havde nogle meget ubehagelige effekter på miljøet, som gjorde at det blev forbudt i Danmark i 1969.
I Danmark så man så en opblussen af væggelusproblemerne op igennem 1970’erne. Det er blevet tilskrevet øget rejseaktivitet, specielt charterturismen, som udvikledes kraftigt i den periode. Derudover kom der også en del fremmedarbejdere til og det er også blevet foreslået som en del af forklaringen.
Fra midt i 1980’erne til midt i 90’erne blev problemerne mindre udbredte, muligvis fordi en anden gruppe af bekæmpelsesmidler, de syntetiske pyrethroider, blev opdaget, men også fordi der blev mere opmærksomhed omkring problemerne. Herudover blev der gjort forskellige tiltag for systematisk at bekæmpe væggelusene f.eks. på vandrehjem, hvor der var store problemer.
Siden midten af 1990’erne er problemerne så steget igen og tilsyneladende fortsætter de med at stige. Der bliver dog ikke lavet systematiske opgørelser af problemets omfang, så derfor er det svært at sige med sikkerhed, hvor voldsom stigningen er.
Der er mange meldinger fra udlandet om meget kraftige stigninger i problemerne med væggelus (specielt USA, England og Australien, men det gælder sikkert også de fleste andre lande). Da vi jo ofte får væggelusene med hjem fra rejser, er der næppe tvivl om at øgede problemer i andre lande, også fører til stigende problemer her i Danmark.
Her (LINK til artikel om udviklingen i Danmark) kan man læse mere om udviklingen i Danmark og Europa (på engelsk).

 

Medicinsk betydning

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at der ikke er dokumenteret eksempler på, at væggelus har overført sygdomme til mennesker.
Der er ganske vist flere undersøgelser som gennem tiden har vist, at væggelus i laboratoriet kan bære på sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Men det at de bærer på dem, betyder langt fra, at de også kan overføre dem. Man skal huske på at der på verdensplan er ganske mange mennesker som er blevet bidt af væggelus, uden at der på den måde er set overførsel af sygdom. Derfor mener jeg personligt ikke, at der er grund til at bekymre sig om det.
For nogle år siden vakte det ret stor opmærksomhed, da man i Canada fandt multi-resistente stafylokokker (MRSA) på væggelus LINK. Men endnu engang må man sige at det ikke er dokumenteret at det har nogen betydning i praksis. Der er da også blevet meget stille om dette spørgsmål.
Selvom væggelus næppe overfører sygdomme, kan de godt have medicinsk betydning, specielt fordi biddene kan udløse kraftig kløe og hudreaktioner hos nogle personer. Kradser man sig meget, kan det føre til sekundære hudinfektioner. Det er derfor altid en god ide at holde igen med at klø sig, hvis man er blevet bidt. Er kløen meget slem, bør man kontakte sin læge og eventuelt bruge lokalbedøvende cremer til at dæmpe kløen.
Endelig skal man ikke negligere de psykiske belastninger som nogle oplever fordi de føler sig meget generede af væggelusene, og problemerne med at komme af med de igen. En medvirkende faktor kan være at man føler sig flov over at have væggelus, selvom det kan ske for alle, fuldstændig uafhængigt af rengøring, hygiejne mv.

image_print